Валентина Грудева

Валентина Грудева – посланик на „Бъдители“

Валентина Грудева – секретар на Общински съвет по наркотични вещества в гр. Кърджали. Г-жа Грудева получи благодарствена титла “Посланик на Бъдители”.