Веселина Качакова

Веселина Качакова – посланик на „Бъдители“

Веселина Качакова – учител по английски език от фондация “Заедно в час” в ПГ “Георги Сава Раковски”, гр. Костенец. “Бъдители” й връчиха благодарствена титла “Посланик на Бъдители”.

Г-жа Качакова е участник в програма „Преподавай като лидер“ на Фондация „Заедно в час“ и учител по английски език и по предметите от философски цикъл в ПГ „Георги Сава Раковски“ гр. Костенец.

„Като социолог много обичам да изследвам хората, ролите и системите на взаимодействие, в които участваме. Обичам да помагам на другите, обичам да се предизвиквам и разбира се – обичам децата. Целта ми като учител е заедно с учениците да потърсим и да намерим мотивация за личностно и кариерно развитие, т.е. да знаем защо учим, да обичаме да учим и да вярваме, че успехът ни зависи от нас. Вярвам, че основното нещо, което ни трябва, за да постигнем целта си и да бъдем по-щастливи е това, да се научим да обичаме, да обичаме себе си и семейството си, да обичаме съседите и съучениците си, да обичаме работата и училището си, града и държавата, в които живеем, да обичаме природата около нас, да обичаме живота и дори трудностите, пред които ни изправя… защото те ни правят по-мъдри, по-силни и по-добри. За съжаление в училище все още няма предмет, който да ни учи как да обичаме и как да бъдем щастливи, и се радвам, че има хора и организации, които мислят в тази насока и дават своя пример в жива връзка с децата как са се справили с предизвикателствата в живота си и са продължили да обичат себе си и работата си.“