Доц. д-р инж. Борис Цанков

Доц. д-р инж. Борис Цанков – посланик на „Бъдители“

Доц. д-р инж. Борис Цанков е заместник ректор на УАСГ. Г-н Цанков получи благодарствената титла „Посланик на Бъдители“.