Д-р Лилия Петрова

Д-р Лилия Петрова – посланик на „Бъдители“

Д-р Лилия Петрова покани благотворителна инициатива „Бъдители“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и  получи благодарствената титла „Посланик на Бъдители“.