Елени Петкова

Елени Петкова – посланик на „Бъдители“

Елени Петкова – учител в 120 ОУ „Г.С. Раковски“ в София. Г-жа Петкова получи благодарствена титла “Посланик на Бъдители”.