Еленко Ангелов

Еленко Ангелов – гост-лектор на „Бъдители“

Еленко Ангелов е известен психолог, терапевт, консултант и пиар в България. Автор е на книги. Популярен е ярко от малкия екран със стотици предавания за реалната сила на мисълта и приложна психология, както и със смели предавания, в които с човешко лице смело говори за теории и факти за родната и световна конспирация. Автор е на стотици статии в родния печат и с качествено влияние в социалните мрежи. Лектор е на стотици семинари за личностно израстване и психология на успеха в цялата страна, радвали се на огромна посещаемост. Обучава в ораторско майсторство и презентационни умения министри, политици, бизнесмени и всички желаещи, имащи нужда да научат как се преодолява страх пред публика и медии, ставайки успешни лектори.

Предишните книги на Еленко Ангелов се нареждат до едни от най-успешните за последните 10 години. Трилогията „Най-голямата Истина“, „Рецепти за лично щастие и мотивация“, както и поредицата „1-на безплатна обиколка около Слънцето“ претърпяват преиздавания за поЧитателите на автора, които са от 13 до 103 години от всяка сфера на социалните слоеве на обществото.

За повече информация посетете http://thespiritofoknele.org/site/infusions/booklib/book.php?cat_id=1