Илиана Иванова

Илиана Иванова – посланик на „Бъдители“

Г-жа Илиана Иванова – старши учител в „Проф. арх. Стефан Стефанов“, град Монтана получи благодарствената титла „Посланик на Бъдители“.