Катя Стефанова

Катя Стефанова – посланик на „Бъдители“

Катя Стефанова е учител по икономика в 170 СУ „Васил Левски“ в град Нови Искър. Има опит в различни сфери на икономиката – логистика, фармация, търговия, който й помага да предаде на учениците си практически знания и умения, с които да се реализират в следващия етап от развитието си.

Като човек, който обожава професията си, не спира да се информира за новостите и да ги предава на децата, като се старае да ги научи на всичко, което знае, защото смята, че дадена информация е ценна, тогава, когато е споделена с възможно най-голям брой хора и се използва оптимално.