Лиляна Минкова

Лиляна Минкова – посланик на „Бъдители“

Лиляна Минкова – директор на СУ “Отец Паисий” в гр.Самоков. Г-жа Минкова получи благодарствената титла „Посланик на Бъдители“ за идеята й да покани лектори от инициативата, които да дадат допълнителна добавена стойност в образователния процес на учениците.