Милкана Господинова

Милкана Господинова – посланик на „Бъдители“

Милкана Господинова – мениджър човешки ресурси в ОЙРОШПЕД. Тя получи благодарствена титла “Посланик на Бъдители”.