Никола Димитров

Никола Димитров – гост-лектор на „Бъдители“

Никола Димитров е активен предприемач, стратег и консултант за успех. Учи, прилага и преподава стратегии за успех в сферата на личното и организационното развитие, като помага на личности и фирми да разкриват и развиват скрития си потенциал. Работил е за компании в сферата на ИТ консултации, застраховки, недвижими имоти, туризъм и банкиране.

Никола е участвал в проекти като: Интегриране на CRM системи; планиране, управление, маркетинг и продажби на недвижими имоти; създаване на онлайн банкиране; създаване на мобилно банкиране; създаване на зони за самообслужване и други.

Към момента той работи като lean консултант по управление на процесите и ефективността в една от водещите световни компании за дистрибуция на софтуер и хардуер със фокус върху: промяна на култура и нагласа; подобряване на мотивационни схеми; ефективност и оптимизация на процеси; стратегии за увеличение на продажбите; обучения по коучинг и други.

Никола също така преподава в „City College, International Faculty of the University of Sheffield” и ВУЗФ Университет по Финанси, Бизнес и предприемачество. Той преподава „Компютърни умения за бизнес”, „Информационни технологии и мениджмънт”, „Вземане на решения с информационни технологии” и “Управление на продажните”. Също така членува в „Научноизследователската работна група по иновации” на ВУЗФ.

Никола Димитров има бакалавърска степен по Компютърни науки от The University of Sheffield, и магистърска степен по Технологии, иновации и предприемачество от The University of Sheffield.

Повече информация за Никола Димитров можете да откриете на адрес www.nikola-dimitrov.com