Павел Денков

Павел Денков – посланик на „Бъдители“

Павел Денков – представител на Общински младежки съвет в град Плевен получи благодарствената титла „Посланик на Бъдители“ за идеята му да покани лектори от инициативата, които да дадат допълнителна добавена стойност в образователния процес на учениците от ГПЧЕ “Симеон Радев”.