София Вълчева

София Вълчева – посланик на „Бъдители“

София Вълчева – посланик на „Бъдители“

София Вълчева завършва 22.СОУ „Г.С.Раковски“ с чуждоезиков профил – английски език и испански език през 2016 г. Като ученичка в гимназиален етап на обучение тя се включва активно в ученическото самоуправление и дейностите, свързани с неформалното образование – като член на Менторската група на Академията за новите бизнес лидери към ВУЗФ тя е координатор на обучението по финансова грамотност, провеждано от лектори на ВУЗФ и първи посланик на инициативата „Бъдители“ сред учениците.

Нейната популярност в училищната общност е свързана с проектите на Интеракт клуб „София-Сердика“ в 22.СОУ, където в две поредни години тя е избирана в Управителния борд на клуба: като Церемониал-майстор и като Секретар.

Интересите и са областите на бизнеса и на психологията, с което гради бъдещите си планове за развитие и образование. Фотографията й е страст.