Стоименка Димитрова

Стоименка Димитрова – директор на 33 ЕГ „Света София“. Г-жа Димитрова получи благодарствена титла “Посланик на Бъдители”.