Цветелина Николова

Цветелина Николова – посланик на Бъдители

Цветелина Николова – учител в ПТГ „Никола Вапцаров“ в град Самоков получи благодарствената титла „Посланик на Бъдители“ за идеята й да покани лектори от инициативата, които да дадат допълнителна добавена стойност в образователния процес на учениците.