Доц. д-р инж. Борис Цанков

Доц. д-р инж. Борис Цанков – посланик на “Бъдители”

Доц. д-р инж. Борис Цанков е заместник ректор на УАСГ. Г-н Цанков получи благодарствената титла “Посланик на Бъдители”.