Савина Иванова

Савина Иванова – Посланик на “Бъдители”

Савина Иванова получи титлата “Посланик на Бъдители” за инициативата си да покани лекторите на “Бъдители” в Градски ученически парламент – Велико Търново.

Савина е ученичка в 10 клас в ПГСАГ “Ангел Попов” в гр. Велико Търново. От март 2017 година е председател на Градски ученически парламент. Обича да се занимава с благотворителност и организиране на различни мероприятия.